תקנון 

:תקנון פעילות עבור ביטוח ביטול נסיעה

 1. בתוקף עבור הזמנות חדשות בלבד החל מתאריך 20/02/2020 ועד 20/03/2020

 2. יציאות החל 01/06/2020

 3. במהלך תקופת הפעילות כל נוסע שיבצע הזמנה של שייט עם חברת MSC CRUISES העומדת בכל התנאים המפורטים להלן, יקבל מטריפ גרנטי באופן מובנה (כלול במחיר השייט) ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה של הפניקס עבור הזמנת השייט שהוא ביצע, ללא עלות נוספת , והכל בכפוף לתנאי הפוליסה לביטול נסיעה של "טריפגרנטי". 

 4. הביטוח מכסה את עלות דמי הביטול של השייט ועד ל 12 שעות לפני מועד הטיסה

 5. בהתאם לתנאי הפעילות ותנאי הפוליסה של חברת "טריפגרנטי", במידה ולקוח מבטל ביוזמתו את כל או חלק מהנוסעים בהזמנתו עד 12 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בהזמנתו, הוא יחויב ע"י MSC CRUISES בדמי ביטול לפי המדיניות הביטולים שלה (בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן) והלקוח יוכל לפנות לחברת "טריפגרנטי" ולהגיש תביעה לקבלת 80% החזר מדמי הביטול שחויבו בפועל על השייט שבוטל, בכפוף לתנאי הפוליסה.

 6. כל לקוח שייבצע הזמנה של שייט של חברת MSC CRUISES ייקבל לינק להפעלת הביטוח בעת ההזמנה. חובתו של הלקוח להפעיל את הביטוח תוך 7 ימים מרגע אישור ההזמנה מול סוכן הנסיעות או מול MSC CRUISES.

 7. הפעלת הביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח, על הלקוח מוטלת החובה להיכנס ללינק שקיבל מסוכן הנסיעות ולהפעיל את הביטוח, אחרת לא יהיה מכוסה בביטוח ביטול נסיעה. יובהר, כי אין זו אחריותה של MSC CRUISES לדאוג עבורו לשם כך.

 8. במקרה של ביטול הנסיעה, ע"מ להפעיל את הביטוח, הלקוח יצטרך להציג אסמכתאות לביטול הטיסה וההפלגה.  

 9. שייט באזורי אסיה ואוסטרליה, אינם נכללים בפעילות.

 10. הפעילות תינתן בגין הזמנות שבוצעו באופן ישיר מול  MSC CRUISES או באמצעות סוכני תיירות שביצעו את הזמנתם בסניף MSC CRUISES  ישראל בלבד.

 11. הנוסע הינו ישראלי ויוצא לשייט עם טיסה מישראל.

 12. לחברת MSC CRUISES  שמורה הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ומבלי לתת התראה מראש.

 13. האחריות על הביטוח הינה של "טריפגרנטי" בלבד.

 14. הביטוח עבור הזמנות שייט שאינם במסגרת "חבילה".